:
2023-03-10 – 2023-03-31
GENERAL FINANCING BANKAS
Taupomoji sąskaita, kuri paklūsta Tau

NAUJIENA! Taupomoji sąskaita, kuri paklūsta Tau. Plačiau General Financing skyriuje bei čia: https://www.gfbankas.lt/taupomoji-saskaita/

Kaupk palūkanas ir santaupas naudok kada nori. Taupomoji sąskaita yra neterminuota. Neprarandant palūkanų už einamąjį mėnesį, lėšas galėsi išsiimti iki 3 kartų per mėn. Palūkanos iki 1,5 %.

Metinė 1,5 % kintama palūkanų norma taikoma sąskaitoje sukauptai sumai 500 - 150 000 €. Palūkanos už praėjusį mėnesį įskaitomos kito mėnesio 1 d. Palūkanų dydį Bankas peržiūri kartą per mėnesį ir gali pakeisti informuojant gfbankas.lt