viena dovana
daugybė ačiū

PATIKRINKITE DOVANŲ KORTELĖS
PINIGŲ LIKUTĮ

Kortelės numeris:

16 skaitmenų numeris be tarpų arba brūkšnelių

Apsaugos kodas:

6 skaitmenų numeris esantis kortelės galinėje pusėje

NAUDOJIMOSI DOVANŲ KORTELE
SĄLYGOS

Galioja nuo 2016-10-01
Nauja redakcija nuo 2018-07-24
Sąvokos

Ši kortelė yra RYO dovanų kortelė. Naudotojas („jūs“) yra asmuo, įsigijęs ir (arba) naudojantis kortelę dukterinių bendrovių prekybos vietose. „Prekybos vieta“ yra pardavimo vieta, kur kortelė gali būti naudojama atsiskaityti už pirkinius.

Galiojančios sąlygos

Įsigydami ar naudodamiesi kortele, sutinkate su sąlygomis. Kortelę gali įsigyti ar naudoti asmenys nuo 14 metų amžiaus. Visos atnaujintos sąlygos skelbiamos tinklalapyje ryo.lt/dovanukortele. Sąlygos reglamentuojamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir, naudodamiesi kortele, patvirtinate, kad sutinkate su išimtine Lietuvos teismų jurisdikcija.

Iš anksto nustatyta vertė

Kortelė prilygsta gryniesiems pinigams, todėl su ja reikia elgtis atsakingai. Ši kortelė nėra kreditinė, debetinė ar mokėjimo kortelė, o iš anksto nustatytą vertę ir galiojimo pabaigos datą turinti kortelė. Naudotojas negali išleisti didesnės sumos, nei yra kortelėje. Kortelė į grynuosius pinigus ar kitas korteles nekeičiama.

Likučio tikrinimas

Likutį galite nemokamai pasitikrinti tinklalapyje http://www.ryo.lt/korteleslikutis. Įveskite šešiolikos skaitmenų kortelės numerį bei šešis saugos kodo skaitmenis, nurodytus kitoje kortelės pusėje, ir patikrinkite kortelės likutį bei galiojimo datą.

Autorizacija

Kortelė neturi PIN kodo. Naudojantis šia kortele, negalima iš bankomatų pasiimti grynųjų pinigų.

Galiojimas

Kortelė galioja 6 mėnesius nuo papildymo tam tikra suma. Pasibaigus kortelės galiojimo terminui, netenkate visų kortelėje likusių pinigų, ir jie atitenka kortelę išdavusiai bendrovei. Kortelės galiojimas nutrūksta ir ja daugiau naudotis nebegalima. Kortelė gali būti pakeičiama nauja, išlaikant kortelėje buvusį likutį, per 6 (šešis) mėnesius nuo pasibaigusios galioti Kortelės datos ir sumokėjus papildomą mokestį. Turime teisę užblokuoti kortelę ar nutraukti jos galiojimą bet kuriuo metu, kilus įtarimui dėl sukčiavimo ar kitokio pobūdžio nusikalstamos veiklos.

Skundai

Neatsakome už jokias prekes ar paslaugas, už kurias buvo sumokėta šia kortele. Todėl bet kokio pobūdžio skundai dėl prekių ar paslaugų turėtų būti teikiami atitinkamai prekybos vietai. Skundai dėl kortelės turėtų būti teikiami RYO prekybos centrui. Neatsakome už pamestą, pavogtą ar sugadintą kortelę. Tokiu atveju, netenkate kortelėje buvusios pinigų sumos. Neatsakome už atvejus, kai kortele pasinaudoja kitas asmuo nei kortelės savininkas. Tokiu atveju, netenkate pinigų sumos, kurią išleidžia kortele atsiskaitęs asmuo. Neprisiimame atsakomybės, jeigu kortelės negalima naudoti dėl trečiųjų šalių kaltės.

Pamesta kortelė, kortelė su defektais

Pamesta, pavogta, sugadinta ar su defektais kortelė gali būti pakeista į naują pateikus kortelės pirkimo dokumenus ir sumokėjus 3 Eur administracinį mokestį. Sena kortelė blokuojama.

Valiuta

Kortelės valiuta – eurai.

Kontaktinė informacija

Klausimus apie kortelės įsigijimą, naudojimo vietas, kortelės likutį, sandorius galite pateikti RYO Info centre arba telefonu 8 700 77775).